0901 355 223   
slide sub
Lọc nhớt Lọc sẽ giữ lại những hạt bụi cát, những hạt căn cứng nhỏ hơn 1 micromet và khả năng hấp thụ tạp chất cao, giữ lại nhớt bẩn không cho rò rỉ ra bên ngoài đảm bảo...
Lọc dầu Lọc sẽ giữ những tạp chất từ cặn, các hạt kim loại trong quá trình hoạt động của động cơ sinh ra, các hạt cặn có trong nhiên liệu làm thông thoáng các đường...
Lọc gió Lọc ngăn chặn các hạt bụi li ti như cát, bụi than, bụi đường có trong không khí, bề mặt lọc được thiết kế rộng làm cho thời gian sử dụng dài hơn, lọc có độ kín...
Sản phẩm thị trường Mỹ Sản phẩm Hifill cung cấp cho thị trường Mỹ
Sản phẩm thị trường Úc Sản phẩm Hifill đã cung cấp cho thị trường Úc